• ул. Черноморского казачества 70/1
  • (048) 786-82-82
  • office@obltoplivo-odessa.com



Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 2018 рік.

 

Повідомлення 05.04.2018

 

Повідомлення про загальні збори акціонерів в 2018 році

 

Iнформація для акціонерів для прийняття участі у загальних зборах

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік — скачать

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік — скачать

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік — скачать

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік — скачать

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік — скачать