Информация


Особлива інформація емітента. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 2019 рік.   підпис

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09.04.2019 які мають право на участь у загальних зборах.   підпис

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 11.03.2019 (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів).

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ «ВО «ОБЛПАЛИВО» у 2019році

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 2018 рік.

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік — скачать

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік — скачать

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік — скачать

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік — скачать

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік — скачать

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рікпідпис